മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
October 14, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-10-14T15:30:00+01:00
2017-10-14T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 2nd Saturday of every month