ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Tallaght Malayalam Mass


When:
November 11, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-11T15:30:00+00:00
2017-11-11T16:30:00+00:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 2nd Saturday of every month