തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
January 13, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-13T15:30:00+00:00
2018-01-13T16:30:00+00:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 2nd Saturday of every month