ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
January 13, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-13T15:30:00+00:00
2018-01-13T16:30:00+00:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 2nd Saturday of every month