ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Tallaght Malayalam Mass


When:
April 16, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-16T15:30:00+01:00
2017-04-16T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month