വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
June 18, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-18T15:30:00+01:00
2017-06-18T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month