അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
September 17, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-17T15:30:00+01:00
2017-09-17T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month