എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
October 15, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-10-15T15:30:00+01:00
2017-10-15T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month