നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
January 21, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-21T15:30:00+00:00
2018-01-21T16:30:00+00:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month