ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
April 15, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-04-15T15:30:00+01:00
2018-04-15T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month