ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Tallaght Malayalam Mass


When:
October 21, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-10-21T15:30:00+01:00
2018-10-21T16:30:00+01:00
Where:
St.Mark,s Church
Tallaght
Dublin
Ireland

On 3rd Sunday of every month