ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്’ ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ   'കാത്തലിക്  സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്'  ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാർ ഏപ്രിൽ 18, 19 , 20 തീയ്യതികളിൽ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാർ ഏപ്രിൽ 18, 19 , 20 തീയ്യതികളിൽ

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 4 ഞായറാഴച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല  കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 4 ഞായറാഴച്ച  ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രുക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല  കാലാവസ്ഥമൂലം ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രുക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രൊ ലൈഫ് റാലി മാർച്ച് 10 ന്, പിന്തുണയുമായി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ

പ്രൊ ലൈഫ് റാലി മാർച്ച് 10 ന്, പിന്തുണയുമായി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ

ബൈബിൾ ക്വിസ് 2018

ബൈബിൾ ക്വിസ് 2018

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന നോമ്പു കാല ഒരുക്ക ധ്യാനം ‘ആത്മീയം’ ഫെബ്രുവരി 15, 16 തീയതികളിൽ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന നോമ്പു കാല ഒരുക്ക ധ്യാനം 'ആത്മീയം' ഫെബ്രുവരി 15, 16 തീയതികളിൽ

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഫെബ്രുവരി 2 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഫെബ്രുവരി 2 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ബ്ലാഞ്ചാർഡ്‌സ്‌ടൗൺ സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ‘ഇടവകോത്സവം 2018’ ഫെബ്രുവരി 3 ന്.

ബ്ലാഞ്ചാർഡ്‌സ്‌ടൗൺ സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ  'ഇടവകോത്സവം 2018' ഫെബ്രുവരി 3 ന്.

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍ ജനുവരി 5 ന് താല Church of the Incarnation, Fettercairn ദേവാലയത്തില്‍

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ  അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍ ജനുവരി 5 ന്  താല Church of the Incarnation, Fettercairn ദേവാലയത്തില്‍

Page 3 of 3512345102030...Last »