ബ്രെ ഹെഡിലേയ്ക് കുരിശിന്റെ വഴി മാർച്ച് 23 വെള്ളിയാഴ്ച്ച.

ബ്രെ ഹെഡിലേയ്ക് കുരിശിന്റെ വഴി മാർച്ച് 23 വെള്ളിയാഴ്ച്ച.

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ ഓശാന തിരുകർമ്മങ്ങൾ

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ ഓശാന തിരുകർമ്മങ്ങൾ

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 18 ഞായറാഴച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 18 ഞായറാഴച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

മാർച്ച് 23 നു സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഐക്യത്തിനായി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു

മാർച്ച് 23 നു സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഐക്യത്തിനായി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാൾ മാർച്ച് 19 ന്

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാൾ മാർച്ച് 19 ന്

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്’ ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  'കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്' ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാർ ഏപ്രിൽ 18, 19 , 20 തീയ്യതികളിൽ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാർ ഏപ്രിൽ 18, 19 , 20 തീയ്യതികളിൽ

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 4 ഞായറാഴച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം മാർച്ച് 4 ഞായറാഴച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രുക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രുക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പ്രൊ ലൈഫ് റാലി മാർച്ച് 10 ന്, പിന്തുണയുമായി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ

പ്രൊ ലൈഫ് റാലി മാർച്ച് 10 ന്, പിന്തുണയുമായി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ

Page 5 of 37« First...34567102030...Last »