വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Blanchardstown Catechism


When:
January 28, 2018 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-28T14:30:00+00:00
2018-01-28T15:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland