കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

Dear Catechism School students and parents

Dear Catechism School students and parents

ലൂക്കന്‍ കൂട്ടായിമയില്‍ ഒക്ടോബറില്‍ കുര്‍ബാന സമയമാറ്റം

ലൂക്കന്‍ കൂട്ടായിമയില്‍ ഒക്ടോബറില്‍ കുര്‍ബാന സമയമാറ്റം

ഡബ്ലിനിലെ സീറോ മലബാര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത് ബൈബിള്‍ കലോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി

ഡബ്ലിനിലെ സീറോ മലബാര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ  രണ്ടാമത് ബൈബിള്‍ കലോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബനവീകരണ ധ്യാനം

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ  നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബനവീകരണ ധ്യാനം

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 3 ന് ആദ്യവെള്ളി ആചരണം

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 3  ന്  ആദ്യവെള്ളി    ആചരണം

ഡബ്ലിന്‍ സീറോമലബാര്‍ സഭയുടെ രണ്ടാമത് ബൈബിള്‍ കലോത്സവം ഞായറാഴ്ച തിരി തെളിയുന്നു

ഡബ്ലിന്‍ സീറോമലബാര്‍ സഭയുടെ രണ്ടാമത് ബൈബിള്‍ കലോത്സവം ഞായറാഴ്ച തിരി തെളിയുന്നു

സ്വൊര്‍ഡ്‌സിലെ സീറോ മലബാര്‍ കുര്‍ബാന സമയ ക്രമത്തില്‍ മാറ്റം

സ്വൊര്‍ഡ്‌സിലെ സീറോ മലബാര്‍  കുര്‍ബാന സമയ ക്രമത്തില്‍ മാറ്റം

ലൂക്കന്‍ സിറോ മലബാര്‍ കൂട്ടായിമയുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷവും മതബോധന വാര്‍ഷികവും സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ന്

ലൂക്കന്‍  സിറോ മലബാര്‍ കൂട്ടായിമയുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷവും മതബോധന വാര്‍ഷികവും സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ന്

ഡബ്ലിന്‍ ബൈബിള്‍ കലോല്‍സവം

ഡബ്ലിന്‍   ബൈബിള്‍ കലോല്‍സവം

Page 20 of 32« First...10181920212230...Last »