ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ മെയ്‌ 4 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ മെയ്‌ 4 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ലൂക്കൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം.

ലൂക്കൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം.

ബ്ലാഞ്ചാർഡ്‌സ്‌ടൗൺ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം

ബ്ലാഞ്ചാർഡ്‌സ്‌ടൗൺ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം, ബിഷപ്പ് സ്റ്റീഫൻ ചിറപ്പണത് മുഖ്യ കാർമ്മികൻ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം, ബിഷപ്പ് സ്റ്റീഫൻ ചിറപ്പണത് മുഖ്യ കാർമ്മികൻ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ‘കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന് ‘ തുടക്കം കുറിച്ചു

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ  'കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന് '  തുടക്കം കുറിച്ചു

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഏപ്രില്‍ 6 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ഡബ്ലിന്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭയില്‍ ഏപ്രില്‍ 6 ന് അദ്യവെള്ളി ശുശ്രുഷകള്‍

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ഈസ്റ്റർ ദിന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ഈസ്റ്റർ ദിന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

ലോക രക്ഷകൻറെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ, വചന പ്രഘോഷണ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് (ശനി) സമാപിക്കും

ലോക രക്ഷകൻറെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ, വചന പ്രഘോഷണ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് (ശനി) സമാപിക്കും

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വചന പ്രഘോഷണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പെസഹാ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വചന പ്രഘോഷണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പെസഹാ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ യുവജന ധ്യാനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ യുവജന ധ്യാനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

Page 4 of 37« First...23456102030...Last »